UNICEF Eesti Rahvuskomitee aitab Sotsiaalministeeriumi toetusel ellu viia Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee poolt püstitatud tähtsamaid eesmärke:

  • taasalgatada beebisõbralike haiglate arendamine Eestis ning
  • tagada rinnaga toitmist toetava keskkonna jätkusuutlik areng.

TEGEVUS I

Haiglate sünnitusosakondade töötajate ettevalmistamine beebisõbraliku haigla  (BFHI) põhimõtete rakendamiseks oma töökohal.

Selleks on planeeritud läbi viia 3-päevane e. 26-tunnine koolitus “Rinnaga toitmise edendamine 2013-2014“ kõikide haiglate sünnitusosakondade  ja naistekliinikute personalile, mis on esmaseks tingimuseks beebisõbraliku haigla põhimõtete jõudmisel iga töötajani.

Koolituse käigus ühtlustatakse üle vabariigi kõikide sünnitushaiglate kogu personali teadmised – see on väga oluline asjaolu beebisõbraliku haigla põhimõtete rakendamisel. Emade tugirühmade loomiseks ja käigushoidmiseks vastavalt BFHI 10. punktile on koolitustele oodatud ka SIET emade tugirühmade läbiviijad – imetamise nõustajad.

Koolitusmaterjalid on veebipõhised ning koolitusel osalejalt oodatakse valmisolekut internetipõhiseks õppeks MOODLE õpikeskkonnas.

Koolituse toimumiskohad, kuupäevad ja registreerumine:  www.unicef.ee/page/119