Tulumaksusoodustusest ja -tagastusest

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja alates 01.07.2015.

Kõigile, kes on Ühingule teinud annetusi nimetatud kuupäevast alates, palume tutvuda eeltäidetud 2015. a tuludeklaratsiooniga. 

Juhul, kui Teie annetused Ühingule ei ole deklaratsioonis märgitud, palume edastada vastavasisuline teade aadressile: info[at]siet.ee.

Füüsiline isik saab teha meile tulumaksuvabu annetusi 5% ulatuses oma aastatulust. Annetuselt tulumaksu tagasi taotlemiseks lisage ülekande selgitusse oma isikukood.