Rinnapiim parandab lapse kooliedukust

Allikas: Postimees Tervis.

Titena rinnapiima joonud lapsed õpivad keskkoolis paremini kui pudelipiimast toitunud eakaaslased ning saavad suurema tõenäosusega sisse ka ülikooli.

See tulemus liitub arvukate varasemate uuringutega, mis kinnitavad imetamise kasulikkust nii lapsele kui ka imetavale emale. Antud juhul uurisid ameerika teadlased aga õdesid-vendi, kellest ühte oli toidetud rinnaga, teist aga mingil põhjusel lutipudeliga.

Nii selguski, et rinnalapsed said keskkoolis paremaid hindeid. Pärinemine ühest perest välistas muude faktorite, näiteks perekonna sotsiaalmajandusliku staatuse erineva mõju õpiedukusele.

Juba varem on teaduslikult tõestatud, et rinnapiim kaitseb last nakkuste eest, vähendab ülekaalulisuse riski, suurendab intelligentsust ning tunnetuslikke võimeid.